PORTFÓLIO

Firemný dizajn

Grafika súvisiaca s vlastnou identitou a prezentáciou spolo?nosti, firmy, skupiny? Jednotlivé zlo?ky korporátneho (firemného) dizajnu sú: logo, vizitky, hlavi?kové papiere, po?tové obálky, zaklada?e a v neposlednom rade ?ou mô?e by? aj webová stránka.