PORTFÓLIO

Online a offline grafika

Sem zara?ujem v?etko, ?o má v online ale aj offline priestore svoj ?pecifický vizuál. V podstate je to digitálna grafika, ktorá nejde do tla?e, ale je ur?ená pre obrazovky. Pre online pou?itie sú to napr. príspevky a bannery na sociálnych sie?ach, obrázky pre inzerciu do vyh?adáva?ov, obrázky pre weby a e-shopy at?. Pre offline pou?itie to mô?u by? rôzne obrázky ppt prezentácie, obálky e-bookov, ?i rôzne infografiky. Tým, ?e ide o elektronickú grafiku, mô?e sa tu miesi? kategorizácia ur?enia tak firemného, produktového ako aj marketingového dizajnu.