PORTFÓLIO

Firemný dizajn

Grafika súvisiaca s vlastnou identitou a prezentáciou spoločnosti, firmy, skupiny… Jednotlivé zložky korporátneho (firemného) dizajnu sú: logo, vizitky, hlavičkové papiere, poštové obálky, zakladače a v neposlednom rade ňou môže byť aj webová stránka.