PORTFÓLIO

Marketingový dizajn

V marketingovom dizajne sa obvykle objavujú prvky toho firemného, s cieľom informovať o službách či produktoch tej ktorej spoločnosti či organizácie. V tejto časti portfólia ide o dizajny určené pre tlač. Marketingové materiály určené pre online využitie si môžete pozrieť v časti Online a offline grafika.