PORTFÓLIO

Produktový dizajn

Produktový dizajn je akoby pokračovaním firemného, keďže sa tu stretáva často identita výrobcu/zadávateľa s názvom či charakterom výrobku/produktu. Skrýva v sebe faktory, ktoré ovplyvňujú jeho úspech na trhu. Pri tvorbe takéhoto dizajnu je nevyhnutné mať ich na zreteli. V rámci môjho portfólia sem môžem zaradiť napr. etikety na rôzne produkty, lepiace pásky, štartové čísla, a taktiež dizajny športových doplnkov (čiapky, čelenky).