PORTFÓLIO

Grafický dizajn a sadzba tlačovín

Špecifické tlačoviny ako obálky najmä odborných kníh a časopisov sú významnou súčasťou mojej grafickej práce v posledných rokoch. Vážim si dôveru a následnú spokojnosť klientov s mojou grafickou prácou (vyše stovku publikovaných kníh s mojím návrhom obálky).