PORTFÓLIO

Webstránky

Webstránkam sa venujem od začiatku svojej podnikateľskej činnosti. Keďže však nie som programátor, vytvárala som zo začiatku jednoduché prezentačné weby (v html kódovaní). Časom sa však technológie vyvinuli, a aj neprogramátori tak dostali možnosť vytvárať stránky využívajúce databázy s implementovaním nespočetného množstva predpripravených webových šablón (tzv. templates). Je niekoľko redakčných systémov, v ktorých sa dajú stránky vytvárať a následne spravovať. Ja som si pre svoju prácu vybrala systém WordPress, ktorými mi vyhovuje svojim uživateľským prostredím a s využitím blokového editora Elementor viem stránky pripraviť v uspokojivom časovom rámci.

Poznámka: Nevenujem sa tvorbe e-shopom, avšak v prípade potreby sa dá do pripravenej stránky implementovať podstránka obsahujúca e-shop.